Խենթանալ կարելի է մարդիք փող ունեն չգիտեն ոնց ծախսեն