Ահավոր է այս բույսերից ինչքան հնարավոր է հեռու պետք է մնալ