Խենթանալ կարելի է..այս ինչ են անում..ուր է գլորվում աշխարը